สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ

รายได้ต่อเดือน

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

อายุผู้กู้

วงเงินอนุมัติ

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระก็กู้ได้รู้แล้วใช่ไหม?

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่ได้ขนานนามว่าเป็นธนาคารของรัฐบาลไทย ที่ให้การดูแลกลุ่มอาชีพประเภทราชการหรือกลุ่มผู้มีรายได้มั่นคงเป็นหลัก แต่เมื่อไม่นานมานี้ธนาคารกรุงไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารภายในโดยได้ผันตัวมาสู่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในในรูปแบบการบริการแบบเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุนี้ทำให้การให้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยจึงได้มีเปรียบเปลี่ยนและปลดล็อครูปแบบการให้บริการไปจากเดิมที่เคยมีมา โดยมีการออกสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ นอกจากนี้ปัจจุบันผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระกู้เงินได้อย่างอิสระไปกับการขอสินเชื่อผ่านแอพได้อีกด้วย จึงนับได้ว่าธนาคารกรุงไทยได้ขยายความพร้อมการให้บริการไปอีกก้าวกับสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้บริการรายใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยไม่น้อย

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระคือสินเชื่ออะไร และมีรายละเอียดอย่างไร

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระเป็นเพียงชื่อเรียกที่คนทั่วไปใช้เรียกให้สามารถเข้าใจได้ง่ายเพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระมีชื่อสินเชื่อโดยตรงซึ่งชื่อว่า “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” จัดว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและยังเป็นสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วย

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money หรือสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระสามารถกู้หรือขอสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้แต่ยอดวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยกำหนดคุณสมบัติด้านรายได้ว่าจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาท ผ่อนนานในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 12-60 เดือน (โดยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้อนุมัติว่ามีจำนวนมากหรือจำนวนน้อย) ทั้งนี้ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ Smart Money จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% ต่อปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำมั่นคง และอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปีต่อผู้ประกอบอาชีพอิสระร้านค้ารายย่อย ดังนั้นหากท่านใดที่ตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองต้องการกู้เงินอาชีพอิสระและมีคุณสมบัติตามที่สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ Smart Money กำหนด ก็สามารถสมัครได้แล้วในวันนี้ปี 2566 หรือ 2023

ขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระได้ที่ช่องทางไหนและต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษบ้าง? 

การสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยสามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ผ่านทางออนไลน์ซึ่งก็คือผ่าช่องทางแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามที่สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ หรือ Krungthai Smart Money กำหนด ทั้งนี้ผุ้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2566 จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่

  1. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านแบบชัดเจน (รูปถ่ายต้องชัดเจน ไม่เบลอ หรือเห็นไม่ชัด)
  2. สำเนาบัตรประชาชนที่มีรูปชัดเจน (รูปถ่ายต้องชัดเจน ไม่เบลอ หรือเห็นไม่ชัด)
  3. กรณีเป็นพนักงานบริษัท สามารถแนบเอกสารสำเนาบัตรประชำตัวพนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
  4. เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงรายได้อย่างชัดเจน
  5. ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดสำหรับกรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ และใช้ statement ย้อนหลัง 1 ปี สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ท่านใดที่ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติที่ทางสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระกำหนดแล้วมีคุณสมบัติตามที่แจ้งไว้ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยได้เลยในทันที โดยการพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ธนาคารเป็นผู้กำหนดอีกครั้ง

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงินไลน์ bk ไม่มีบัญชีกสิกร

ยืมเงินผ่านไลน์ bk ให้วงเงินสูงสุดกี่บาท

รายได้ต่อเดือน

เริ่มต้น 5,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20-60 ปี

วงเงินอนุมัติ

ระหว่าง 1,000-800,000 บาท

ราชาเงินกู้

ราชาเงินกู้ สินเชื่อเงินกู้ใช้เอกสารน้อย

รายได้ต่อเดือน

เริ่มต้น 6,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

วงเงินอนุมัติ

ไม่กำหนดวงเงิน