เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครเลย
รายได้ต่อเดือน

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

อายุผู้กู้

วงเงินอนุมัติ

รายได้ต่อเดือน

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

อายุผู้กู้

วงเงินอนุมัติ

รายได้ต่อเดือน

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

อายุผู้กู้

วงเงินอนุมัติ

รายได้ต่อเดือน

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

อายุผู้กู้

วงเงินอนุมัติ

รายได้ต่อเดือน

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

อายุผู้กู้

วงเงินอนุมัติ

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

วิธีขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ให้ผ่าน

รายได้ต่อเดือน

เริ่มต้น 30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

MRR+7% ต่อปี

อายุผู้กู้

อายุไม่เกิน 60 ปี

วงเงินอนุมัติ

สูงสุด 5 เท่าของรายได้ (แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท)

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

ลงทะเบียนสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดรายได้

ดอกเบี้ย (ร้อยละ)

MRR -2.970% (3.000%) ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

วงเงินอนุมัติ

สูงสุด 30,000-3000,000 บาท

คำถามโลกแตกที่คนมักสงสัย “สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย” สำหรับปี 2566

กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญที่สอบถามกันอยู่เป็นประจำเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องขอสินเชื่อกับธนาคารหรือต้องการเงินด่วนฉุกเฉินไว้ใช้สำหรับการลงทุนหรือประกอบกิจการในยุคปัจจุบันอย่างปี 2566 ท่ามกลางพิษเศรษฐกิจที่รุนแรก รวมถึงการตอบรับการเปิดประเทศที่กำลังมาถึง ทำให้หลายท่านมีความจำเป็นและมองหาเงินทุนไว้ใช้ขับเคลื่อนต่าง ๆ  และการได้มาซึ่งเงินทุนเหล่านั้นก็คือการขอสินเชื่อกับธนาคารนั่นเอง แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสามารถขอสินเชื่อแล้วผ่านการอนุมัติได้อย่างไม่สะดุด เพราะแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2566 จึงมักมีผู้ไปสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ pantip ว่า สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด เราต้องบอกก่อนว่าการที่ธนาคารจะยอมปล่อยสินเชื่ออนุมัติง่ายหรือไม่ง่ายนั้น อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ เอกสารแสดงรายได้หรือเงินเดือน คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อ รวมถึงสภาพหนี้ที่ต้องแบกรับกับความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้คงจะเป็นตัวชี้วัดและตอบคำถามได้ที่ดีที่สุดว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายและตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการ

แล้วสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ดูได้จากอะไร?

แม้ว่าบ่อยครั้งการขอสินเชื่อกับธนาคาร จะไม่ได้มีความชัดเจนในการพิจารณามากนัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่เลย การจะตรวจสอบได้ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจึงไม่ได้วัดเพียงแค่ชื่อของธนาคารเพียงอย่างเดียว แต่อาจต้องวัดรวมในเรื่องของปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดให้ผู้อนุมัติเห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ไม่สะดุด ซึ่งหากกล่าวถึงความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็อาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยในด้านเงินเดือนหรือรายเป็นหลักด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างหากมีแหล่งที่มาของรายได้หลายแหล่ง เช่น มาจากการขายของออนไลน์จำนวน 10000 บาท เป็นเงินเดือนที่มาจากการทำงานประจำจำนวน 15000 บาท และได้รับรายได้อื่น ๆ อีก 9000 บาท การแสดงและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดนี้ก็ต้องมีความชัดเจนและตรงไปตรงมามากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขคุณสมบัติครบถ้วนที่ทางธนาคารกำหนดจึงจะสามารถตอบโจทย์ได้ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายต่อเรานั่นเอง สินเชื่อที่กล่าวมานี้อาจรวมถึงสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วและสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดอีกด้วย

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย อาชีพอิสระจะยังสามารถเข้าถึงได้ไหม? 

สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่มีเงินเดือนหรือรับรายได้ประจำแต่ไม่ถึงกับมากนัก การขอสินเชื่อกับธนาคารอาจทำได้ยากกว่าการประกอบอาชีพพนักงานประจำหรือมีรายได้มั่นคง เพราะธนาคารอาจมองว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งก้อนเมื่อเทียบ แต่อย่างไรก็ตามแต่ละธนาคารก็ยังคงมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของรายได้ที่สามารถสมัครลงทะเบียนได้ ดังนั้นสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาจคงต้องขึ้นอยู่กับว่าธนาคารที่เรากำลังให้ความสนใจอยู่มีการตอบโจทย์อย่างไร ซึ่งยกตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายที่คนมักยื่นขอสินเชื่อได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรี และธนาคารกสิกร เป็นต้น